Cập Nhật Đề Thi Thật IELTS Mới Nhất Tháng 9 Năm 2017

IELTS Thư Đặng tổng hợp  các đề thi thật IELTS do các bạn học viên của trung tâm đi thi tổng hợp đề về. 

Đề thi thật IELTS ngày 9/9/2017

Task 1:  Map

Task 2: Students leave high school without learning the way how to manage their money.

What are the reasons and solutions of this issue?

Đề thi thật IELTS ngày 16/9/2017

Task 1: Map
Task 2: Students leave high school without learning the way how to manage their money. What are the reasons and solutions of this issue?

Đề thi thật IELTS ngày 21/9/2017
Task 1: Pie charts
Task 2: As life expectancy is increasing, people work after retirement with pay. Alternatively, some people start to work at a young age. Are these positive or negative impacts?

Đề thi thật IELTS ngày 30/9/2017

Task 1 : Tables. 2 bảng vs 6 aspects.
Task 2 : The best way to reduce the crime by young people is to teach their parents with good parenting skills ,to what extent you agree or disagree.

Bài thảm khảo thêm: 

[IELTS Writing Task 2]- Hướng Dẫn Cách Làm Bài Dạng Discussion Essay

Đề Thi IELTS Writing Task 2 (Ideas for IELTS topics)

http://prosource.edu.vn/bi-quyet-hoc
 

IELTS Thư Đặng chúc bạn thi tốt!


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

 

 

 

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi