Hướng dẫn cách sử dụng numbers, percentages & fractions trong IELTS Writing Task 1

Trong IELTS Writing Task 1 để sử dụng đúng và linh hoạt trong mô tả các số liệu là việc không hề dễ đối với nhiều bạn thí sinh, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu học viết IELTS Writing Task 1.

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS

Trong IELTS Writing Task 1 để sử dụng đúng và linh hoạt trong mô tả các số liệu là việc không hề dễ đối với nhiều bạn thí sinh, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu học viết IELTS Writing Task 1.

Để đạt điểm viết IELTS Task 1 tối thiểu band 6.0+, ngoài việc nắm vững “ phương pháp làm bài IELTS Writing Task 1 hiệu quả”, và mô tả các số liệu hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu của câu hỏi “ selecting the main features and making comparisions where relevant”, các bạn các nên học cách sử lý và sử dụng linh hoạt các con số “ numbers” hay “ percentages” hoặc “ fractions” trong bài viết IELTS task 1 của mình nhé.

Bài viết này, IELTS Thư Đặng sẽ tập trung giúp bạn xử lý cách phân tích và sử dụng các con số hợp lý và hiệu quả nhất trong bài viết task 1 của IELTS. 

Trong một số biểu bảng trong IELTS Writing Task 1, các số liệu được thể hiện cụ thể như sau:

 • Special numbers
 • Fractions : 1/3 ( one-third)
 • Percentages : 50%

Các bạn hãy theo dõi bảng dưới đây về một số ở những năm khác nhau : 1990-1995

 1. Bạn có thể mô tả bảng bằng cách sử dụng: numbers, fractions hoặc percentages:

  1990

  1995

  1,200

  1,800

 • The number went up by 600 from 1,200 to 1,800. ( number)
 • The number went up by one-third from 1,200 to 1,800. ( fraction)
 • The number went up by 50% from 1,200 to 1,800. ( percentage)
 1. Bạn có thể mô tả bảng biểu trong IELTS Writing task 1 bằng cách sử dụng : double, treble, quadruple, -fold times:

1992

1994

1996

1998

500

1,000

3,000

12,000

 • The number doubled between 1992 and 1994.
 • The number trebled between 1994 and 1996.
 • The number quadrupled from 1996 and 1998.
 • There was a two-fold increase between 1992 and 1994.
 • The figure in 1996 was six fold the 1992 figure.
 • The figure for 1996 was six times higher than that of 1992.
 • The figure for 1998 was four times greater than that of 1996.
 1. Bạn cũng có thể mô tả bảng biểu bằng cách sử dụng fractions:

1992

1994

1996

1998

1,000

800

400

100

 • Between 1992 and 1994, the figure fell by one fifth.
 • Between 1994 and 1996, the figure dropped by half.
 • The figure in 1998 was one tenth the 1992 total.
 1. Bạn có thêm số phần trăm (%) ở đầu câu hoặc cuối câu.

Family type

Proportion of people living in poverty

Single aged person

6%

Aged couple

4%

 • 6% of single aged people were living in poverty.
 • The level of poverty among single aged people stood at 6%.
 1. Bạn cũng có thể thêm sự so sánh trong câu viết IELTS Writing Task 1.
 • 6% of single aged people were living in poverty, compared to only 4% of aged couples.
 1. Những ví dụ hay bạn nên tham khảo để nâng cao chất lượng bài viết trong IELTS             Task 1.
 1. Double ( verb)

VD: The number of unemployed people doubled between 2005 and 2009.

 1. Twice as…as/ compared to…; three times as….as/ compared to…

VD:  There were twice as many unemployed people in 2009 as in 2005.

VD: Twice as many people were unemployed in 2009 compared to 2005.

 1. Twofold; threefold ( adj or  adv)

VD: There was a twofold increase in the number of unemployed people between 2005 and 2009. ( adj + noun/ twofold increase)

VD: The number of unemployed people increased twofold between 2005 and 2009. ( V+ adv/ increase twofold).

Các bạn cố gắng thuộc và thực hành nhiều mẫu câu mô tả số liệu này để nâng cao chất lượng câu viết trong IELTS Writing task 1 bạn nhé. Đây chính là bí quyết viết Task 1 hay.

( Source: IELTS Journal)

 

IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ 2019


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)

IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi