Phân biệt cách sử dụng Almost, Most, Most of và the Most

Phân biệt cách dùng Almost, Most, Most of và the Most mà các bạn hay mắc phải trong văn nói và văn viết.

IELTS THƯ ĐẶNG - TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

 

Dưới đây là một số cách sử dụng cũng như cách phân biệt cách dùng Almost, Most, Most of và the Most mà các bạn hay mắc phải trong văn nói và văn viết.

 

1. Most + N (đi với danh từ không xác định ) = hầu hết

Ví dụ:

- Most Vietnamese people understand English. (đúng)
- Most of Vietnamese people understand English. ( sai)


2. MOST OF + the/these/those/my/his... + N = hầu hết, phần lớn trong số
* Lưu ý: ta dùng most of với một danh từ xác định, thường được đứng trước bởi những từ chỉ định như trên.

Ví dụ:

- Most of my friends study abroad.
-She has eaten most of that cake.

3. ALMOST (nghĩa là hầu hết, gần như):  là một trạng từ, nghĩa là nó sẽ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác.

Almost thường đi với: Anybody, anything, no one, nobody, all, everybody, every.

Ví dụ:

- Almost all Vietnamese eat rice.

* Không dùng: Almost students, almost people phải dùng most.

4. THE MOST + adj/adv: dùng ở So sánh nhất =...nhất. The most thường dùng với tính từ hoặc trạng từ chỉ thể cách. Bản thân nói cũng là dạng so sánh nhất của much.

Ex: Who has the most money in the world?
Who is the most beautiful woman in the world?

 

Các chủ điểm ngữ pháp tham khảo thêm: 

Cấu Trúc Và Cách Dùng Câu Điều Kiện Trong Tiếng Anh

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản - Câu Bị Động

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản - Phân Biệt Thì Hiện Tại Đơn Và Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Chúc các bạn thành công!

 

 

Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng:

                            

 

  Cơ sở 1: Số 53, ngõ 159 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

  Cơ sở 2: Số 03, ngõ 214 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

  (024).66803010 I (024).62603010

  0981128422

  prosource.education@gmail.com

  http://prosource.edu.vn I http://ielts-thudang.com

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I (024).66803010 I (024).62603010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi