Bộ Dự Đoán Đề Thi IELTS Speaking Part 2 + Part 3 Chính xác nhất - Quý I Năm 2019

Với bộ IELTS Speaking Forecast mới nhất 2019, chỉ cần mỗi ngày bạn dành 30 phút để học, IELTS Thư Đặng đảm bảo bạn sẽ tăng ít nhất 0.5 – 1.0 IELTS Speaking band khi thi thật.

>>> Tài liệu luyện thi IELTS

IELTS Thư Đặng tổng hợp và gửi tới các bạn “ bộ dự đoán đề thi thật IELTS Speaking Part 2 + part 3, quý I năm 2019”.

Với bộ IELTS Speaking Forecast mới nhất 2019, chỉ cần mỗi ngày bạn dành 30 phút để học, IELTS Thư Đặng đảm bảo bạn sẽ tăng ít nhất 0.5 – 1.0 IELTS Speaking band khi thi thật.

Trên group của IELTS Thư Đặng, nhiều bạn inbox hỏi về : tài liệu luyện thi IELTS nào hay và hiệu quả?

Thực tế, IELTS Thư Đặng thấy nhiều bạn còn khá mù mịt về việc chọn tài liệu IELTS đúng, rồi cũng không tìm hiểu kỹ ngày các bạn dự định thi IELTS thật, cũng không biết cách tự luyện IELTS ở nhà như luyện từ vựng IELTS, ideas cho các chủ đề của IELTS, hay cách tự ép mình luyện đúng với khung thời gian chính xác cho các kỹ năng thi IELTS.

Nếu các bạn học sai phương pháp, chọn tài liệu IELTS không phù hợp hoặc các bạn không cập nhật đề thi thật IELTS mới nhất thì như vậy các bạn sẽ dậm chân tại chỗ, hoặc tiến bộ rất chậm, không đủ kiến thức và kỹ năng để làm các dạng đề trong bài thi IELTS.

 

thanh_tich_hoc_vien-0197.png

 

Dự đoán bộ đề thi thật IELTS Speaking Part 2 + Part 3  năm 2019

 

1/ Describe a language you want to learn.

You should say:

 • What it is
 • How you would learn it
 • Where you learn it
 • And why you want to learn the language.

 

2/ Describe the first time you used a foreign language to communicate.

You should say:

 • What the situation was
 • Where you were
 • Who you communicated with
 • And explain why you used a foreign language to communicate on this occasion.

 

3/ Talk about an instance when you spoke with someone in a foreign language for the first time.

You should say:

 • When it was
 • With whom you spoke
 • What language you used

And say how you felt about it 

 

 1. Why does everyone want to learn English ?
 2. How did you learn English?
 3. What do you think of children learning a foreign language?
 4. Why are some language classes boring?
 5. Some students hate to learn foreign languages, what can teachers do to develop their interests?
 6. Some people travel for learning a foreign language, what do you think?
 7. What is the best way to learn a foreign language?
 8. Do you think foreigner should learn your country’s language when they arrive there?

 

 1. What kind of quality should a language teacher have?

 

 1. Which language is likely to become dominant in the future?

 

 1. Do you think that all children should learn foreign languages at school?

 

 1. Why are some people seemingly better at studying languages than others?

 

 1. Why is language an important aspect of culture?

 

 1. Why it is important to learn a foreign language?

 

What are the advantages of learning multiple languages?

 

 

 

1/ Describe a complaint that you made and you were satisfied with the results.

You should say:

 • When it happened
 • Who you complained to
 • What you complained about
 • And why you were satisfied with the result

2/  Describe an event you complained about something.

You should say:

 • what didi you complain about?
 • Who you complained to?
 • When did it happen?
 • And explain what was the result and were you satisfied with the result?

3/ Describe a time when you complained about something you had paid for ( e.g. restaurant meal, a product in a shop).

You should say: 

 • Why you complained.
 • How you complained
 • Whether it was useful to complain.

And explain how you felt after you had complained.

 

 1. Is it important for a company to set up a complaint center?
 2. Do you think complaining works?
 3. What products or services do people in your country like to complaint about?
 4. Would you buy things in the shops which you have made complaints before?
 5. Do you think customers’ complaints will improve products or services?
 6. Are there any disadvantages to set up customer service?
 7. What are some things people often complain about these days?

What is more effective- complaining by writing an email or by talking face to face with the person responsibilites?

 

1/ Describe a time when you received money as a present.

You should say:

 • Who gave it
 • When you received it
 • What you did with it
 • How you felt about it

2/ Talk about an instance when you gave someone money as a gift.

You should say:

 • Who was that person?
 • When and why did you give them money

How did you feel about it later.

 

​​​​​​​

 1. Do you think people prefer to receive gifts instead of money? Why?
 2. Do you think parents should teach children how to save money?
 3. Do you usually use cash or a credit card?
 4. What are the advantages of having a credit card?
 5. Do credit cards have drawbacks?
 6. Do you think cash will be replaced by credit cards in the future?
 7. Do people prefer cash or credit card in your country? What are the benefits and drawbacks of credit card?
 8. What can parents do to teach children to save money?
 9. Why do young people tend to waste money?
 10.  What kinds of things do people like to buy in your country?
 11.   Do schools in Vietnam teach anything about financial management?
 12. What is it necessary to teach teenagers to manage money?
 13.  In your country, do parents give children money for doing housework?
 14.  Is it important for children to have a right attidude towards money?

 

( còn nữa) 

IELTS Thư Đặng chúc bạn thi tốt!


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

 

 

 

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi