• women_sday_2-01_f8238
  • women_sday_ok-01_9f2f2
<a href="/ielts-writing" title="IELTS WRITING" rel="dofollow">IELTS WRITING</a>
1. IELTS Writing task 1: The map below shows the plan of a proposed new town. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make ...
<a href="/tu-vung-ngu-phap-ielts" title="Từ vựng - ngữ pháp IELTS" rel="dofollow">Từ vựng - ngữ pháp IELTS</a>
Phân biệt giữa collocation và phrasal verb là một khía cạnh quan trọng trong việc hiểu và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự nhiên. Hôm nay, IELTS – ...
<a href="/download" title="DOWNLOAD" rel="dofollow">DOWNLOAD</a>
45 trường đại học ở Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh, trong đó dành chỉ tiêu xét thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chủ yếu là IELTS.Học viện Nông ...
<a href="/ielts-tips-ielts-thu-dang" title="IELTS TIPS IELTS THƯ ĐẶNG" rel="dofollow">IELTS TIPS IELTS THƯ ĐẶNG</a>
Với các bạn học viên, phụ huynh rất bối rối với việc con của mình cần đạt điểm IELTS bao nhiêu để phục vụ nhu cầu của mình, và các con nên đặt mục tiêu điểm và ...
<a href="/ielts-cue-card" title="IELTS CUE CARD" rel="dofollow">IELTS CUE CARD</a>
You Should Say: what party it waswhere the party was heldwho attended the partyand describe what you did in that party
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi