• SLIDER_1-1-01_a003b0b676
  • SLIDER_2-01_3a3f46acc6
  • SLIDER_3-01_94eae73d68
  • SLIDER_4-01_7b3d582910
<a href="/ielts-listening" title="IELTS listening" rel="dofollow">IELTS listening</a>
Nghe là phần đầu tiên của bài thi IELTS. Bắt đầu hoàn thành bài kiểm tra với sự tập trung tốt là rất quan trọng, vì vậy bạn phải chuẩn bị rất kỹ cho phần đầu ...

IELTS - THƯ ĐẶNG I Trung tâm luyện thi IELTS uy tín


<a href="/ielts-writing" title="IELTS WRITING" rel="dofollow">IELTS WRITING</a>
Trong một trong những bài viết trước của IELTS Thư Đặng, IELTS Thư Đặng đã nói về một trong những tiêu chí đánh giá phần Viết trong IELTS - Tính mạch lạc và sự ...

IELTS - THƯ ĐẶNG I Trung tâm luyện thi IELTS uy tín


<a href="/tu-vung-ngu-phap-ielts" title="Từ vựng - ngữ pháp IELTS" rel="dofollow">Từ vựng - ngữ pháp IELTS</a>
Như chúng ta đã nói trước đây, Giới từ chỉ mối quan hệ giữa danh từ hoặc đại từ và một số thành phần khác trong câu hoặc cụm từ.Trong bài viết này, IELTS Thư ...

IELTS - THƯ ĐẶNG I Trung tâm luyện thi IELTS uy tín


<a href="/de-thi-ielts" title="Đề thi IELTS" rel="dofollow">Đề thi IELTS</a>
Describe a game that you played in your childhood. You should say: What the game was When you played it Who you played it with How you felt about the game.

IELTS - THƯ ĐẶNG ITrung tâm luyện thi IELTS uy tín


<a href="/download" title="DOWNLOAD" rel="dofollow">DOWNLOAD</a>
Bạn sẽ được cung cấp một hoặc nhiều biểu đồ hình tròn. Nhiệm vụ của bạn là mô tả thông tin được đưa ra trong biểu đồ bằng cách viết một báo cáo 150 từ. Bạn ...

IELTS - THƯ ĐẶNG I Trung tâm luyện thi IELTS uy tín


  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
  • TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU PHONG PHÚ MIỄN PHÍ
ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi  

Hôm nay : 1.461
Tháng 05 : 27.401
Năm 2021 : 237.334