HƯỚNG DẪN LÀM BÀI IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 04/06/2024

1. Đề bài:

Task 1: The graph below shows the percentage of GDP government spending on health, education, and road & railways from 2000 to 2025 in a particular country.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Line Graph)

Write at least 150 words.

 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 04/06/2024

1. Đề bài:

Task 1: The graph below shows the percentage of GDP government spending on health, education, and road & railways from 2000 to 2025 in a particular country.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Line Graph)

Write at least 150 words.

 

2. Dàn bài

Để viết bài IELTS Writing Task 1 GDP government spending on health, education and road & railways bạn cần lên dàn ý chi tiết, tránh việc bỏ lỡ thông tin quan trọng. Cùng IELTS – Thư Đặng tham khảo ngay phần dàn bài dưới đây bạn nhé!

Introduction and overview

 • Introduction: Paraphrase the line graph’s subject
 • Overview: Comment on the most noticeable features for the line graph:
  • By 2025, the figures for education and roads will have decreased, and the figure for healthcare will have increased  
  • By 2025, healthcare spending is predicted to be highest among all

 

 

 

Body 1:  2000-2015

 

 • Spending with the highest figure: Education (5%)
 • Spending with lower figures: Health care and roads & railways (4.3%)
 • Education spending rose to a peak (7%) then fell (6%)
 • Health spending grew steadily (6%)
 • Roads & railways spending fell to a low (3.5%) then rose to a peak (nearly 5%)

 

 

Body 2: From 2015 onwards

 • Education spending fell steadily
 • Roads & railways spending fell steadily
 • Health spending grew steadily
 • Expected figures in 2025: 4.2% (education), 3.9% (roads & railways), 7% (health)
 • Health spending will be the highest in 2025

 

3. Bài mẫu:

 

The line graph illustrates a country’s government spending on health, education and roads and railroads as a portion of its GDP from 2000 until now and provides projections for 2025. It is clear that by 2025, the scale of healthcare expenditure in proportion to the GDP will have grown, while the figures for education and road infrastructure will have shrunk. Additionally, healthcare spending is predicted to be the most significant item.

In 2000, education spending started as the highest, with 5%, whereas the data of health and transport infrastructure were both around 4.3%. The figure for education then rose to a high of 7.0% in 2010, after which it declined to 6% in 2015. Health outlay, meanwhile, grew steadily in scale to approximately 6% in 2015, catching up to that of education. Roads and railroads expenditure first dipped to an all-time low of 3.5% in 2005 before reaching its peak in 2015, with nearly 5%.

After 2015, all figures witnessed consistent trajectories. While health spending continued to rise, overtaking that of education in the process, both the figures for education and road infrastructure fell. It is projected that healthcare expenditure will have been slightly over 7% of this country’s GDP, becoming the largest figure by 2025. Outlays on education, along with on roads and railways, meanwhile, are expected to drop to 4.2% and 3.9%, respectively.

 

 

4. Từ vựng

Từ vựng hay sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 GDP government spending on health, education and road & railways:

 • Vast majority (n.): đại đa số
 • Labor force (n.): lực lượng lao động
 • Recover (v.): phục hồi
 • Instability (n.): bất ổn định
 • Overtake (v.): vượt
 • All-time high (n.): điểm cao nhất trong cả giai đoạn

Trên đây là bãi mẫu IELTS Writing Task 1 GDP government spending on health, education and road & railways 7.0+


Chúc bạn học tập tốt!

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP IELTS

Hoặc gọi điện trực tiệp số: Cô Thư Đặng 0981128422


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu được IELTS Thư Đặng tổng hợp tại thư mục: http://ielts-thudang.com/download

Trân trọng cảm ơn các bạn!


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều nguồn tài liệu khác ở các thư mục của Website:

LỊCH KHAI GIẢNG IELTS

IELTS READING

IELTS LISTENING

IELTS SPEAKING

IELTS WRITING

TỪ VỰNG – NGỮ PHÁP IELTS

ĐỀ THI, GIẢI ĐỀ IELTS

 

IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!


" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤTIELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,

IELTS THƯ ĐẶNG


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi