HƯỚNG DẪN ĐỀ THI IELTS TASK 1 NGÀY 26 – 05 -2024

Task 1: The diagram shows the design of a modern landfill for household waste. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (Process)

 

HƯỚNG DẪN ĐỀ THI IELTS TASK 1 NGÀY 26 – 05 -2024

Task 1: The diagram shows the design of a modern landfill for household waste. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (Process)

 

 

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The diagram shows the design of a modern landfill for household waste. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sơ đồ thể hiện thiết kế của một bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hiện đại. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính, đồng thời so sánh khi có liên quan.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Sơ đồ minh họa thiết kế của một bãi chôn lấp hiện đại dành cho xử lý rác thải sinh hoạt.

Overview: 

 • Nêu ra những điểm nổi bật của sơ đồ: 

=> Một bãi chôn lấp như vậy bao gồm bốn yếu tố chính: khu vực đào, cơ sở hạ tầng thoát nước, lớp hỗn hợp bao gồm đất sét và vật liệu không xác định và nắp đất sét.

Details: Mô tả các điểm chính của sơ đồ.

 • Body 1: Mô tả đặc điểm chính của giai đoạn 1 và 2: xây dựng. 
 • Body 2: Mô tả đặc điểm chính của giai đoạn 3 và 4: sử dụng và chôn lấp.

2. Bài mẫu

 

The diagram shows the design of a modern landfill for household waste. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

 

The diagram illustrates the design of a contemporary landfill intended for household waste disposal.

Overall, the construction of such a landfill encompasses four primary elements: an excavated area, drainage infrastructure, a composite layer involving clay and an unspecified material, and a clay cap.

The construction process commences with the excavation of the ground in a trapezoidal prism shape, situated above a foundation of natural rock. Subsequently, an unspecified synthetic substance is positioned over a layer of clay. Concurrently, a drainage tank is excavated, taking on the form of a cuboid, traversing through the aforementioned layers, while a network of drainage pipes is also incorporated.

Upon readiness for operation, the landfill is filled with household waste, with the resultant leachate being filtered and directed away from the excavation through the installed pipes. Once the waste has disintegrated into a mud-like amalgam, a clay cover is applied to the top surface, and any emitted gases from the site are channeled away.

 

159 words

 

Từ vựng:

 • contemporary (adj): hiện đại
 • landfill (n): bãi rác, rác
 • encompass (v): bao gồm
 • excavation (n): đào (đất)
 • trapezoidal prism: lăng trụ hình thang
 • synthetic substance: chất tổng hợp
 • drainage tank: bể thoát nước
 • cuboid (n): hình khối
 • traverse (v): đi qua
 • leachate (n): nước rò rỉ từ rác
 • disintegrate (v): phân tán
 • emit (v): thải ra

 


 

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP IELTS

Hoặc gọi điện trực tiệp số: Cô Thư Đặng 0981128422


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu được IELTS Thư Đặng tổng hợp tại thư mục: http://ielts-thudang.com/download

Trân trọng cảm ơn các bạn!


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều nguồn tài liệu khác ở các thư mục của Website:

LỊCH KHAI GIẢNG IELTS

IELTS READING

IELTS LISTENING

IELTS SPEAKING

IELTS WRITING

TỪ VỰNG – NGỮ PHÁP IELTS

ĐỀ THI, GIẢI ĐỀ IELTS

 

IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!


" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi