IELTS Speaking  Part 2 with band 8 Sample recordings [ IELTS - Thư Đặng]

IELTS Thư Đặng tiếp tục giới thiệu đến các bạn quyển sách”IELTS Speaking Part 2 with band 8 Sample recordings [ IELTS - Thư Đặng] " do cô Thư Đặng sưu tập và biên soạn.

Nội dung sách: Phát hành miễn phí dưới định dạng PDF và Audio 

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


IELTS Thư Đặng tiếp tục giới thiệu đến các bạn quyển sách”IELTS Speaking  Part 2 with band 8 Sample recordings [ IELTS - Thư Đặng] " do cô Thư Đặng sưu tập và biên soạn.

Nội dung sách: Phát hành miễn phí dưới định dạng PDF và Audio 

-------------------------------------------------------------------
1. Describe a couple you know who have a happy marriage.
2. Describe a helpful person at work or at school.
3. Describe a new friend you’ve made recently.
4. Describe a polite person you met.
5. Describe a family member who has had an important influence on you.
6. Describe an invention that changed people’s lives
7. Describe your favourite piece of clothing
8. Describe a book that you would like to read again
9. Describe a city or town you have been to
10. Describe a place you visited
11. Describe a café you like or dislike
12. Describe a lesson that you enjoyed
13. Describe a leisure activity near or on the sea
14. Describe a TV program you enjoy
15. Describe a service from a company or shop
16. Describe an interesting conversation you had with someone
17. Describe a change in your life
18. Describe a time when you worked in a team
19. Describe a piece of good news you heard
20. Describe a trip you took by bike
21. Describe a decision that you disagreed with
22. Describe an enjoyable experience you had in the countryside
23. Describe a type of weather you like
24. Describe an interesting talk or speech you heard
25. Describe an experience when you spent time with a child
26. Describe a piece of artwork that you have seen before
27. Describe a useful website that you often visit
28. Describe one of your best friends
29. Describe a street you know well
30. Describe a time when you saw an interesting animal
31. Describe a famous person that you are interested in
32. Describe an interesting neighbour you know
33. Describe a family member that made you proud
34. Describe two people from the same family
35. Describe an important plant in your country
36. Describe a foreign food you would like to try
37. Describe a crowded place
38. Describe a popular place
39. Describe a newly-opened shop
40. Describe a place you want to work
41. Describe a time you arrived early
42. Describe an interesting event
43. Describe a plan
44. Describe a special trip in the near future
45. Describe a kind of music or a song
46. Describe a time when you were not allowed to use your cell phone
47. Describe a TV series you enjoy watching
48. Describe an interesting advertisement
49. Describe someone you admire who is much older than you
50. Describe a person who has apologised to you
51. Describe a dinner you enjoyed with your friends
52. Describe a time when you had to work hard to achieve a goal
53. Describe a holiday or vacation you have been on
54. Describe a happy family event that you remember well
55. Describe a long journey you travelled by car
56. Describe a short trip that was special to you
57. Describe an environmental law
58. Describe a recent happy event
59. Describe a long walk you had
60. Describe a situation when someone made noise
61. Describe a difficult choice that you made
62. Describe what you would do if you were given a day off
63. Describe an ideal house
64. Describe a book you liked to read in your childhood
65. Describe a success in your life
66. Describe a time when you were looking at the sky
67. Describe an article you read about healthy life
68. Describe a new skill you would like to learn
69. Describe one activity stopped by the weather
70. Describe a person who gave a clever solution to a problem

 

 
IELTS Speaking  Part 2 with band 8 Sample recordings  [IELTS THU ĐẶNG] PDF

 IELTS Speaking  Part 2 with band 8 Sample recordings  [IELTS THU ĐẶNG] Audio

 
IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!

" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,

IELTS THƯ ĐẶNG


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ 2020


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi