Những Tiêu Chí Chấm Điểm Trong Phần Thi IELTS Speaking đạt 7.0

IELTS Thư Đặng- Giới thiệu những tiêu chí chấm điểm trong phần thi IELTS Speaking 

IELTS THƯ ĐẶNG - TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

 

 

Bài tổng hợp về những tiêu chí chấm điểm trong phần  thi IELTS Speaking 

 

Có 4 tiêu chí chấm thi trong phần thi IELTS speaking:

 

·         Fluency and Coherence ( Tính trôi chảy và tính mạch lạc)

·         Lexical Resource ( sự đa dạng trong sử dụng vốn từ)

·         Grammatical Range and Accuracy ( Ngữ pháp và tính chính xác)

·         Pronunciation ( Phát âm)

 

Xem thêm

>> Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong đề thi IELTS Speaking tháng 6 năm 2015

>> Bộ đề thi IELTS Cambridge 

 

1. Tiêu chí  chấm  Fluency and Coherence ( Tính trôi chảy và tính mạch lạc) trong phần thi IELTS Speaking 

 

- Thí sinh cần nói trôi chảy

- Thí sinh cần nói với khoảng thời gian dài mà không cần nhiều cố gắng

- Thi sinh cần nói có sự mạch lạc rõ ràng.

- Thí sinh cần sử dụng cách chuyển ý linh hoạt

 

 

2. Tiêu chí chấm Lexical Resource ( sự đa dạng trong sử dụng vốn từ) 

- Thí sinh cần thể hiện vốn từ vựng rộng và có thể nói rất nhiều lĩnh vực và chủ đề khác nhau.

- Thí sinh cần sử dụng những từ ít phổ biến, thành ngữ, cụm từ…với chỉ 1 vài lỗi.

- Thí sinh cần có cách tự diễn đạt tốt

 

Luyện tập Speaking IELTS trước kỳ thi 

 

3. Tiêu chí chấm Grammatical Range and Accuracy ( Ngữ pháp và tính chính xác) 

- Thí sinh cần sử dụng cấu trúc phức tạp linh hoạt.

- Thí sinh cần có cấu tạo nhiều câu không có lỗi nhưng thỉnh thoảng vẫn có đôi chút lỗi ngữ pháp.

- Thí sinh cần có sự diễn đạt tốt

 

4. Tiêu chí chấm Pronunciation ( Phát âm)

- Giống tiêu chí Band 6, tuy nhiên có sự cải thiện và nói tốt hơn 

>> Xem thêm, tiêu chí chấm Pronounciation trong IELTS Speaking band 6

 

 

 

 

 

Video hướng dẫn thực hành trả lời câu hỏi Like & Dislike trong IELTS Speaking Part 1

 

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com/Prosource.edu.vn

  0981 128 422

 anhthu.rea@gmail.com

 No.53, alley 159, Phao Dai Lang, Dong Da