5 công thức câu " Thần thánh" - trong IELTS Writitng task 1

Trong những bài mô tả biểu đồ trong IELTS Writing Task 1, để ăn trọn điểm trong tiêu chí Grammatical Range & Accuracy, nhất định các bạn phải học thuộc: 

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN,

CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS

 

Trong những bài mô tả biểu đồ trong IELTS Writing Task 1, để ăn trọn điểm trong tiêu chí Grammatical Range & Accuracy, nhất định các bạn phải học thuộc: 

5 công thức câu “ thần thánh” trong IELTS Writing Task 1 dưới đây.

1. Subject + Verb + Adv + Number + Time period

vd:  The number of factories in Japan increased drammatically  to 120,000 in 2010, before hitting a free fall to 1,000 in 2015.

2. There + be + a/an + adj+ noun + number + in + “ what” + complement + time period.

Vd: There was a dramatic increase to 120,000 in the number of factories in Japan in 2010, before hitting a free fall to 1,000 in 2015.

3. Subject + experienced/ saw/ witnessed + a/an + adj+ noun + number + time period.

 

Vd: The number of factories in Japan experienced a dramatic increase to 120,000 in 2010, before hitting a free fall to 1,000 in 2015.

4. A/an + adj + noun + number + was seen/ witnessed + in + subject + time period.

Vd: A dramatic increase to 120,000 was witnessed in the number of factories in Japan in 2010, before hitting a free fall to 1,000 in 2015.

 

5. Time period + witnessed/ saw/ experienced + a/ an + adj + noun + in + noun phrase.

2010 saw a dramatic increase in the number of factories in Japan ( 120,000), before hitting a free fall to 1,000 in 2015.

 

6  mẫu câu kép trong IELTS Writing Task 1 giúp bạn đạt band 7.0 +

1. As / Whereas/ While X verb, Y verb (at the same time).

  • While the figure for factories in Japan went up dramatically to 120,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at the same time.

2. Clause, followed by + Noun Phrase

  • There was a dramatic growth in the number of factories in Japan to 120.000 in 2010, followed by a sharp decrease to 1,000 in 2015.

3. Clause, prior to/before Verb-ing

  • The number of factories in Japan experienced an increase to 120,000 in 2010, before hitting a free fall to 1,000 in 2015.

4. Clause, after Verb – ing

  • The figure for factories in Japan hit a free fall to 1,000 in 2o15, after undergoing an increase to 120,000 in 2010.

5. In comparison to/with X, which verb, Y verb.

  • In comparison with the number of factories in Japan, which witnessed a dramatic increaseto 120,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at this time.

6. X verb, Verb-ing, (which verb).

  • The quantity of factories in Japan went through a period of dramatic increase to 120,000 in 2010, exceeding the number in Korea, which had only 12,000.

    Xem thêm:

    " THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT

( Nguồn do ielts-thudang tổng hợp)

IELTS Thư Đặng chúc các bạn thi tôt!


Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng:


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ  2019


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

 

 

Tác giả: IELTS Thư Đặng
ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi