CÁCH VIẾT 7 DẠNG BÀI BIỂU ĐỒ TRONG WRITING TASK 1 Bài 6 Map ( Bản đồ)

CÁCH VIẾT 7 DẠNG BÀI BIỂU ĐỒ TRONG

WRITING TASK 1

Bài 6 Map ( Bản đồ)

Nhiều bạn ôn thi writing cảm thấy lo sợ dạng bài map. Điều này là đúng bởi dạng đề này hiếm gặp nên các bạn ít ôn luyện chúng, dẫn đến cảm thấy xa lạ với dạng bài này.....

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


CÁCH VIẾT 7 DẠNG BÀI BIỂU ĐỒ TRONG

WRITING TASK 1

Bài 6 Map ( Bản đồ)

Nhiều bạn ôn thi writing cảm thấy lo sợ dạng bài map. Điều này là đúng bởi dạng đề này hiếm gặp nên các bạn ít ôn luyện chúng, dẫn đến cảm thấy xa lạ với dạng bài này. Đây chính là điểm yếu của các thanh niên học tủ. Mình chân thành khuyên các mems nên ôn luyện toàn diện, không được bỏ qua bất kỳ dạng bài nào, bởi vì ta không thể đảm bảo được đề bào sẽ trao cho chúng ta “món quà” nào.

Có 2 dạng Maps thường ra trong bài Task 2:

Bản đồ đơn: mô tả một địa điểm – loại này ít xuất hiện.

 

 

Loại phổ biến nhất mà các bạn nên tập trung nhiều hơn là bản đồ kép, tức là đề cho 2 bản đồ của cùng một khu vực với những sự thay đổi. Có thể cả 2 bản đồ đó đều của các mốc thời gian trong quá khứ, hoặc là 1 bản đồ hiện tại và 1 bản đồ tương lai (được lên kế hoạch).

Dàn bài IELTS Writing Task 1 dạng bài nhận xét bản đồ kép

Cả hai bản đồ đều trong quá khứ

Dùng thì quá khứ + thể bị động

Một bản đồ hiện tại và một bản đồ tương lai

Dùng thì hiện tại hoặc tương lai đơn + thể bị  động 

 

 

Khi làm bài dạng bản đồ kép, tự đặt các câu hỏi như sau:

- Xu hướng phát triển / thay đổi của khu vực này là gì?

 • Nếu có thêm nhiều housing, flat/ apartment: housing/ residential development
 • Nếu có thêm nhiều tiện ích hiện đại: hotel, car park, golf course, restaurant, airport, mall, etc: commercial development
 • Nếu có thêm nhiều factory, warehouses: industrial development

- Có bị đô thị hoá hay không? Nếu có, “became more urbanized”

- Các không gian trống có giảm đi không? Nếu có, “less open space”

- Có thể chia bản đồ thành hai khu vực dựa vào cột mốc nào?

- Những sự thay đổi về cơ sở hạ tầng ở 2 khu vực đó là gì?

 

Bố cục & template chung:

Introduction

Cách 1: The maps [indicate] the developments of the town called ABC during the years between … and …

Cách 2: The maps give information about how a town called ABC changed over the period from … to …

Overview

Overall, the town experienced/ underwent great [housing and commercial] transformations.

Body: Detail 1

Body: Detail 2

Looking first at the are to the [South] of the [river], ….

Turning to the area [North] of the [river],….

 

 

Từ vựng

Words that focus on removing structures

Verb

Noun

to knock down (-ed)

 

to pull down (-ed)

 

to tear down (V2: tore, V3: torn)

 

demolish (-ed)

demolition (n)

to chop down (chỉ dùng với trees, thường ở thể bị động) (-pp)

 

replace with (-ed)

replacement for

Words that focus on creating structures

Verb

Noun

convert

conversion

transform

transformation

extend (+ to)

extension

expand

expansion

construct

 

become (theo sau là 1 adj hoặc 1 noun)

 

turn into

 

alter

alteration

develop

development

 

 

Thực hành: Chọn các động từ thích hợp ở 2 bảng trên để điền vào chỗ trống

 • The old supermarket was in desperate need of repair. It (1).................down and then (2)..................... with a new one.
 • Last year, the largest house on the street (3) ...................... into flats
 • The leisure centre (4)................. so that it now includes a swimming pool.
 • The trees (5).................. to allow for extra street lighting.
 • The bank (6) ................. beyond all recognition. It is now a public library.
 • A new school (7) .................... to accommodate more pupils.
 • To make space for the new developments, the old buildings in the area (8).................... and the whole transport system (9)............... to include high-speed links
 
 

Đáp án

 • (1) was torn down (2) replaced (3) was turned
 • (4) was developed/ expanded/ extended (5) were chopped down (6) was transformed
 • (7) was developed/ expanded/ extended (8) were knocked down/ pulled down/ torn down/ demolished
(9) was developed/ expanded/ extended
 
 

Các từ vựng diễn tả 'xảy ra'

Happen (verb) (-ed):

 • The airport was constructed on the greenfield site on the edge of the town.
 • Cách viết khác: The construction of the airport happened on the greenfield site on the edge of the town.

Occur (verb) (-rr):

 • The empty space near the university was developed into a park.
 • Cách viết khác: The development of the empty space near the university into a park occurred.

Take place (phrasal verb) (took place/ taken place)

 • A number of dramatic developments took place, which altered the character of the town completely.

Cấu trúc There was/were

 • The railway was extended to the centre of the town, and three new stations were built.
 • Cách viết khác: There was an extension of the railway to the centre of the town, and three new stations were built.
 • The neighbourhood completely changed with the building of new apartments.
 • Cách viết khác: There was a complete change of the neighbourhood with the building of new apartments.

 

Các từ vựng diễn đạt 'toạ lạc tại...'

lie (verb) (V2: lay, V3: lain, V-ING: lying) (không dùng thể bị động)

 • The river lies 30 km to the south.

to be situated/sited/located (dùng ở thể bị động)

 • The shopping centre is situated in the south-west of the town.
 • The company's head office is sited east of the shopping centre.
 • South-west of the woodland is located the industrial complex.

 

Cách diễn đạt phương hướng

 

- in the north/south/west/east of...

 • A residential area is located in the north-west of the town.

- north/south/west/east of....

 • West of the river and south of the residential area is situated the Arts Centre.

- to the north/south/west/east of...., there is/are (was/were)...

 • To the north-east of the residential area, there are several derelict warehouses.
 • (Nguồn: Cuốn Ready for IELTS - Student Book, Sam McCarter, MacMillan Exams)
 • The maps show the transformation of the village of Eastminster over a ten-year period.
 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
 • Write at least 150 words.

 

 

 • Bước 1: Quan sát & chọn key features
 • Ta thấy có 1 dòng sông cắt ngang bản đồ này, vậy ta sẽ nhận xét 2 khu vực: 1) north of the river, 2) south of the river.
 • Ở bài bản đồ, đơn giản nhất là có những sự khác biệt nào thì bạn cứ đề cập hết.

Nhìn tổng quan, ta thấy thay đổi chủ yếu là có thêm:

 • houses & apartment blocks --> residential development;
 • shops/ shopping complex, hotel with golf course --> commercial development;
 • factories & warehouses --> industrial development

 

Bước 2: Lên bố cục bài viết & sắp xếp các key feature.

Introduction

Paraphrase lại đề bài

Overview

Giới thiệu tính chất của các sự phát triển của thị trấn này: commercial, residential, và industrial

Body paragraph 1

North of the river

Body paragraph 2

South of the river

 

Bước 3: Viết bài

Introduction

Paraphrase lại đề bài

The maps show = The maps illustrate

the transformation of the village of Eastminster = the urbanization that took place in the town called Eastminster

over a ten-year period = between the years 1999 and 2009.

--> The maps illustrate the urbanization that took place in the in the town called Eastminster between the years 1999 and 2009.

Overview

Giới thiệu tính chất của các sự phát triển của thị trấn này: commercial, residential, và industrial

It is clear that this town experienced a significant transformation regarding residential, commercial and industrial developments throughout the period given.

Body paragraph 1

North of the river

Mô tả những sự thay đổi ở khu vực này

Body paragraph 2

South of the river

Mô tả những sự thay đổi ở khu vực này

Bài mẫu:

The maps illustrate the urbanization that took place in the in the town called Eastminster between the years 1999 and 2009.

It is clear that this town experienced a significant transformation regarding residential, commercial and industrial developments throughout the period given.

North of the river, which divides the town, the woodland in the northwest was turned into an adventure park. Moreover, by 2009 the large house with gardens had been replaced with a hotel and a golf course. More houses were also built encroaching on the park in the northeast. The other main development north of the river was the relocation of the school from the south bank of the river.

The area south of the river experienced greater changes. To the east, the streets of houses were demolished to make way for blocks of flats. By 2009, where a public garden stood south of the old streets of houses, there were more houses. Further developments that occurred were the construction of factories and warehouses along the railway line together with the conversion of the school on the river into a new shopping complex. The final transformation was the expansion of the hospital west of the old-school situated on the river.

 

Count: 160 words.

Nguồn: Cuốn Ready for IELTS - Student Book, Sam McCarter, MacMillan Exams.

Vận dụng vào viết bài có một bản đồ hiện tại & một bản đồ tương lai

(Nguồn: Cuốn IELTS Cambridge 12 - Test 6)

The maps below show the centre of a small town called Islip as it is now, and plans for its development.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Islip town centre now

 

Đối với dạng bản đồ này, bạn sẽ thấy không có con sông hay cái gì cắt ngang để làm cột mốc khi nó ra cả. Vậy thì phải làm sao??!

Rất đơn giản, mình cứ gom những cái gì nổi nhất ra nói trước, những cái nhỏ nhỏ còn lại thì gom lại nói sau. Vẫn là quy tắc 'hội nhà giàu' và 'hội nhà nghèo' ấy.

Ở đây, theo thầy Simon hướng dẫn, hội nổi bật có ứng viên sáng giá nhất là 'dual carriageway' hoặc là cái ring road around the centre. Hội còn lại là xây thêm housing và shops.

Nhớ là đừng nhận xét riêng từng bản đồ, mà bạn lấy 1 đối tượng ra rồi xét đối tượng đó ở bản đồ present thì thế nào, bản đồ future thì thế nào; cứ thể tiếp tục qua các đối tượng khác.

Sử dụng thì hiện tại + tương lai + thể bị động.

Từ vựng: planned developments = possible/ potential/ proposed changes = how it looks in the future

Ta sẽ viết như sau

The diagrams illustrate some proposed changes to the central area of the town of Islip.

It is clear that the principal change to the town will be the construction of a ring road around the centre. Various other developments with regard to shops and housing will accompany the building of this road.

Looking at the map of Islip as it is now, we can see that the main road runs through its centre from east to west. The second map shows the planned pedestrianisation of this road. Traffic will be diverted on to a dual carriageway that will form a ring around the town centre.

Currently, there is a row of shops along either side of the main road. However, it appears that the shops along the north side of the new pedestrian street will be demolished to make way for a bus station, shopping centre, car park and new housing area. The shops along the south side of the street will remain, but it seems that the town’s park will be reduced in size so that more new houses can be built within the ring road.

Count: 187 words

Thầy Simon - Nguồn: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2018/07/ielts-writing-task-1-band-9-map-answer.html

 

 

Bài 7: Multiple graph (biểu đồ kết hợp) các bạn lưu ý tiếp tục theo dõi nhé!

 
IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!

" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,

IELTS THƯ ĐẶNG


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ 2020


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

0981 128 422 I 02466803010

anhthu.rea@gmail.com

Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

 

 

 

 

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi