Hướng dẫn cách viết lại câu trong IELTS Writing Task 1

IELTS Thư Đặng nhận thấy có rất nhiều bạn thí sinh tuy biết phân biệt các dạng bài và phương hướng làm bài trong các dạng bài viết task 1 khác nhau.....

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS

 

( Hình ảnh: Lớp Pre. IELTS mục tiêu 6.5 tại IELTS Thư Đặng)

IELTS Thư Đặng nhận thấy có rất nhiều bạn thí sinh tuy biết phân biệt các dạng bài và phương hướng làm bài trong các dạng bài viết task 1 khác nhau. Tuy nhiên, khi các bạn bắt tay vào viết và phát triển ý cho từng câu, các bạn gặp rất nhiều khó khăn như: vốn từ vựng không phong phú, cấu trúc viết câu không đa dạng nên các bạn thường rơi vào thảm cảnh đó chính là “ hành văn không rõ ràng, logic, dễ hiểu”.

Ở bài viết này, IELTS Thư Đặng sẽ hướng dẫn các bạn từng bước nhỏ trong triển khai câu mô tả số liệu trong IELTS Writing Task 1.

Tập viết lại câu với 2 cấu trúc câu cơ bản trong task 1.

1

Mẫu câu với Noun

There was/were / has been (a/an)+ adjective + noun

VD:

There was a steady fall in the consumption of chocolate.

2

Mẫu câu với Verb + Adverb

VD:

The consumption of chocolate fell steadily.

 

Bài tập viết lại câu:

 1. Spice exports from Africa fluctuated wildly over the period.

There were………………………………………………………………………………….

 1. The development of new products fell gradually.

There was………………………………………………………………………………….

 1. There has been a noticeable decrease in research investment.

Research ………………………………………………………………………………….

 1. The purchases of tickets dropped significantly last month.

There was……………………………………………………………………………………

 1. On the Internet, the number of sites rose significantly.

There was………………………………………………………………………………….

 1. There was a sudden decrease in the sale of mangos.

The sale…………………………………………………………………………………….

 1. At the theme park, there were very slight fluctuation in the number of visitors.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. There was a gradual decline in sugar imports.

Sugar …………………………………………………………………………………………………………….

 1. The quality of foods in supermarkets has increased slowly.

There has……………………………………………………………………………………………………..

 1.  The number of air travellers fluctuated remarkably.

There ………………………………………………………………………………………………………………

Answers:

 1. There were wild fluctuations in spice exports from Africa over the period.
 2. There was a gradual fall in the development of new products.
 3. Research investment has decreased noticeably.
 4. There was a significant drop in the purchases of tickets last month.
 5. There was a significant rise in the number of sites on the Internet.
 6. The sale of mangos decreased suddenly.
 7. The number of visitors at the theme park fluctuated very slightly.
 8. Sugar imports declined gradually.
 9. There has been a slow increase in the quality of food in supermarkets.
 10. There was a remarkable fluctuation in the number of air travellers.

 

 

IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

IELTS Thư Đặng chúc bạn thi tốt!


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

 

 

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi