Luyện thi IELTS Speaking- 30 chủ đề khó nhằn trong IELTS Speaking Part 2

Top 30 chủ đề IELTS Speaking Part 2 khó nhằn trong luyện thi IELTS Speaking. 

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

Trong bài thi IELTS Speaking Part 2, thí sinh sẽ nhận được một phiếu gọi là cue card về một chủ đề cho sẵn và bạn phải nói về nó. Thường những chủ đề ở phần part 2 là những chủ đề phổ biến.

Ví dụ như:

  • Describe your leisure activities.
  • Describe your hometown
  • Describe a restaurant

Những chủ đề này khá phổ biến và các thí sinh IELTS được yêu cầu nói từ 1-2 phút.

Tuy nhiên, trên thực tế, có một số topic khá khó đối với các bạn thí sinh IELTS, và những chủ đề này thường khiến các bạn phải brainstorming rất nhiều, hack não lắm lắm luôn.

Dưới đây mục “ chia sẻ bí quyết luyện thi IELTS Thư Đặng” chia sẻ tới các bạn

30 chủ đề khó trong bài thi IELTS Speaking Part 2.

1. Describe a historical place that you know about.

You should say:
what the place is
where it is located
what is the historical meaning of the place

and describe your experience of the place.

 

2. Describe a foreign country you have never been to.

You should say:
where the country is
when you will go there
why you would like to go there

and explain why this is a good country to visit.

 

3. A speech that somebody delivered and you heard.

You should say:
who gave the speech
what the topic of the speech was
whether it impressed you or not

and explain why did you like / dislike the speech.

 

4. Describe a musical event in your country.

You should say
what the event it is
where it takes place
what kind of music is played

and explain why you enjoy it.

 

5. Describe a positive change in your life.

You should say:
what the change was about
when it happened
describe details of the change happened

and describe how it affected you later life.

 

6. Describe a bad weather experience you have had.

You should say:
what sort of bad weather it was
when it happened
where you were when it happened

and explain how it affected you.

 

7. A time when you were asked to give your opinion in a questionnaire or survey.

You should say:
what the questionnaire/survey was about
why you were asked to give your opinions
what opinions you gave

and explain how you felt about giving your opinions.

 

8. Describe a worth watching theatrical performance.

You should say:
what the play was about
where it took place
how was the acting and quality of the production

and explain why it was worth watching.

 

            9. Describe a life changing experience you have had.

You should say:
where it took place & who was with you
what happened
how it made you feel

and explain how it changed your life.

 

10. Describe a traditional meal that you prepare in your country on special occasions.

You should say:
when you eat that meal
how you prepare it
what ingredients are used to prepare it

and explain why you enjoy it.

 

11. Describe a difficult thing you did well.

You should say:
what it was
how you did it
why (or how) it was difficult

and explain how you felt after you did it.

 

12. Describe how you would organize a surprise party for your friend.

You should say:
where would you do it?
how would you do it?
what arrangements would need to be done for the party?

and explain why would you do that.

 

13. Talk about a funny incident that happened to you.

You should say:
what it was
why it was funny
who was there with you

and what you remember most about it.

 

14. A new law you would implement where you live to make it a better place.

You should say:
what law it would be
will it be easy to introduce such a new law
will it be popular

and what the benefits of such a new law would be.

 

            15. Describe an unusual or interesting thing you did recently.

You should say:
where did you do it?
when did you do it?
who did you do it with?

and describe why it was unusual or interesting.

 

            16. Describe a building / structure with architectural interest.

You should say:
what is it
what's the historical significance of it
why should we preserve it

and describe the building / structure in details.

 

17. Describe a club you organized or involved.

You should say:
what type of club it is
what is your involvement there
what do you do for it

and explain why it is important to you.

 

            18. Describe a place near a lot of water you enjoyed visiting.

You should say:
where this place was
who you went there with
what you did there

and explain why you enjoyed visiting that place.

 

19. Describe a small company in your hometown that you think is successful.

You should say:
how you know it
what they produce
why you think it is successful

and explain how you think it became successful.

 

20. Describe a television programme you watched and did not enjoy.

You should say:
what this programme was
where and when you watched it
what it was about

and explain why you did not enjoy it.

 

21. Talk about something that you have made by yourself (from wood, metal, paper or other material).

You should say:
what you made.
why you make it.
how you make it.

and explain how you felt about it.

 

22. Describe someone you know who made a wrong decision.

You should say:
who the person was
what the situation was
what decision they made

and explain why you think it was the wrong decision.

 

23. Describe a foreign culture that you like.

You should say:
what culture it is
how you know about it
what differences there are between that culture and your own

and explain why you like that foreign culture.

 

24. Describe a TV or radio presenter.

You should say:
who is s/he
what program s/he presents
how he presents the program

and explain why you like / dislike him/ her.

 

25. Talk about an advice you gave someone.

You should say:
what was it
whom you advised
how you did it

and explain how you felt about it.

 

26. Describe a journey that took longer than you expected.

You should say:
when you took the journey
where you went
how you went there

and explain why it took longer than expected.

 

27. Describe a time when someone helped you.

You should say:
who helped you
when it was
why s/he helped you

and describe how you felt about it.

 

28. Describe an important decision that you might have to make in the future.

You should say:
what the decision will be about
how you will make your decision
what the results of the decision are likely to be

and explain why it is will be an important decision.

 

29. Describe a poisonous plant you know about.

You should say:
what it is
where this plant is found
advantages and disadvantages of this plant

and explain how you know about it.

 

30. Describe a foreign musical festival that you enjoyed.

You should say:
when you enjoyed it
where you enjoyed it
who was there with you

and explain why you enjoyed it

 

>>> Mời các bạn tham khảo thêm các gợi ý trả lời tại: https://www.ielts-mentor.com

IELTS Thư Đặng chúc bạn thi tốt!


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

 

 

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi