Writing task 1 : double line graph [ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI CHI TIẾT, CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ CẢI THIỆN ĐIỂM IELTS CỦA BẠN]

Các bạn đã được hướng dẫn làm bài Single line graph ở bài viết trước, tiếp theo IELTS Thư Đặng hướng dẫn thêm bài viết hướng dẫn cho phần Double line graph.

Bạn sẽ được cung cấp một đồ thị với hai đường thẳng. Nhiệm vụ của bạn là mô tả thông tin được đưa ra trong biểu đồ bằng cách viết một báo cáo 150 từ. Bạn không được yêu cầu đưa ra ý kiến của mình. Bạn nên dành khoảng 20 phút cho nhiệm vụ.

 ​IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


Writing task 1 : double line graph

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI CHI TIẾT, CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ CẢI THIỆN ĐIỂM IELTS CỦA BẠN:

Các bạn đã được hướng dẫn làm bài Single line graph ở bài viết trước, tiếp theo IELTS Thư Đặng hướng dẫn thêm bài viết hướng dẫn cho phần Double line graph.

Bạn sẽ được cung cấp một đồ thị với hai đường thẳng. Nhiệm vụ của bạn là mô tả thông tin được đưa ra trong biểu đồ bằng cách viết một báo cáo 150 từ. Bạn không được yêu cầu đưa ra ý kiến của mình. Bạn nên dành khoảng 20 phút cho nhiệm vụ.

Những gì bạn cần thể hiện trong bài Double line graph:

 • mô tả một cách khách quan thông tin được cung cấp cho bạn
 • So sánh và đối chiếu
 • báo cáo về một chủ đề mạo danh mà không sử dụng ý kiến
 • sử dụng ngôn ngữ mô tả đồ thị

 

Sample task

You should spend about 20 minutes on this task.

 

Write a report for a university lecturer describing the information in the graph below.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Write at least 150 words.

                       Rates of smoking in Someland – men and women

Nhiệm vụ của bạn

 

Hoàn thành nhiệm vụ một bài tập viết báo cáo ở trên. Chỉ dành 20 phút. Sau đó, hãy xem hướng dẫn và câu trả lời mẫu bên dưới.

Hướng dẫn làm bài:

Báo cáo có cấu trúc phù hợp không?

 • Bạn phải thực hiện bài viết đầy đủ cấu trúc có phần mở đầu, phần thân và phần kết luận hay không?
 • Nó có bao gồm các từ liên kết để làm cho bài viết gắn kết trong các câu và đoạn văn không?

Báo cáo có sử dụng ngữ pháp và từ vựng phù hợp không?

 • Nó có bao gồm nhiều loại cấu trúc câu không?
 • Nó có bao gồm một loạt các từ vựng thích hợp không?

Báo cáo có đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ không?

 • Nó có đáp ứng các yêu cầu về giới hạn từ không?
 • Nó có mô tả toàn bộ đồ thị một cách đầy đủ không?
 • Nó có tập trung vào các xu hướng quan trọng được trình bày trong thông tin đồ họa không?

Sample answer 1

The graph shows the rate of smoking in Someland.

In 1960, 600 men in every 1,000 was smoking. This number decreased gradually to 500 by 1974 and continued to decrease but more steeply to 300 in 1995. In contrast the rate of women smokers in 1960 was very low at only 80 in every 1,000. This number increased to 170 by 1968 and increased again but more steeply to 320 in 1977. The rate of female smokers then remained stable at 320 until 1984 at which point the figures began to decline and had dropped to 250 by 1995.

 

Ý kiến của giáo viên:

"Cấu trúc báo cáo thiếu phần giới thiệu rõ ràng đưa ra các tham số của biểu đồ (nên bao gồm ai và khi nào) và thiếu tuyên bố tổng hợp các xu hướng chính. Báo cáo cũng thiếu bất kỳ kết luận nào. Ứng viên sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp và từ vựng để văn viết không lặp lại. Về yêu cầu nhiệm vụ, báo cáo còn ngắn vì thiếu phần mở đầu và kết luận. Tuy nhiên, phần nội dung của báo cáo mô tả tốt biểu đồ. "

Bây giờ hãy xem một câu trả lời tốt hơn cho nhiệm vụ này. Chú ý cách nó tuân theo các nguyên tắc.

Sample answer 2

The graph compares the rate of smoking in men and women in Someland between the years 1960 and 2000. It can be clearly seen that the rate of smoking for both men and women is currently declining and that fewer women have smoked throughout the period.

 

In 1960, 600 men in every 1,000 was smoking. This number decreased gradually to 500 by 1974 and continued to decrease but more steeply to 250 in 2000. In contrast, the rate of smoking in women in 1960 was very low at only 80 in every 1,000. By 1968 this increased to 170, and increased again but more steeply to 320 in 1977. The rate of female smokers then remained stable at 320 until 1984 at which point the figures began to decline and had dropped to 200 by 2000.

 

In conclusion we can see that the rate of smoking in men dropped throughout the whole period but was always at a higher level than the female figures. The rate of smoking in women increased until 1977 but then decreased for the rest of the period.

 

 

 

Các chiến lược để cải thiện điểm IELTS của bạn

Lựa chọn thông tin

Khi hoàn thành nhiệm vụ này, điều quan trọng là bạn phải mô tả toàn bộ biểu đồ một cách đầy đủ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên ghi chú mọi chi tiết. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ có quá nhiều thông tin để bạn đề cập đến từng con số. Do đó, bạn sẽ cần phải tóm tắt biểu đồ theo các phân đoạn có ý nghĩa, như chúng ta đã thấy trong phần về biểu đồ đường đơn.

 

Cấu trúc báo cáo

Giống như biểu đồ đường đơn, báo cáo của bạn phải được cấu trúc đơn giản với phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Các thì nên được sử dụng một cách hợp lý. Sử dụng hai câu mở đầu tiêu chuẩn để giới thiệu biểu đồ và báo cáo của bạn. Những câu mở đầu này nên tạo thành đoạn văn đầu tiên. Câu người ta nên xác định biểu đồ nói về cái gì, đó là ngày tháng, vị trí, những gì đang được mô tả trong biểu đồ, v.v.

Ví dụ:

 

The graph compares the rate of smoking between men and women in Someland between the years 1960 and 2000.

 

Lưu ý rằng trong biểu đồ một đường, chúng ta đã nói ‘the graph shows...’ but with two lines we can more accurately say ‘the graph compares...’

 

Chú ý thì được sử dụng. Mặc dù nó mô tả thông tin từ quá khứ, nhưng biểu đồ lại hiển thị thông tin trong thời điểm hiện tại.

 

Lưu ý rằng câu mở đầu mẫu không chỉ sao chép các từ được sử dụng trên tài liệu đồ họa. Các câu đã sao chép sẽ không được giám khảo đánh giá và vì vậy bạn lãng phí thời gian của mình để bao gồm chúng.

 

Câu hai (và có thể ba) có thể tổng hợp xu hướng chung.

Ví dụ:

 

It can be clearly seen that the rate of smoking for both men and women is currently declining and that fewer women had smoked throughout the period.

 

Chú ý rằng thì Hiện tại hoàn thành được sử dụng. Ở đây chúng ta đang nói về tỷ lệ hút thuốc trong quá khứ và cho đến hiện tại.

 

Phần nội dung của báo cáo sẽ mô tả chi tiết biểu đồ hoặc các biểu đồ. Bạn sẽ cần phải quyết định trình tự rõ ràng và hợp lý nhất để trình bày tài liệu. Biểu đồ đường thường trình bày thông tin theo thứ tự thời gian và do đó, thứ tự hợp lý nhất để bạn viết thông tin, có lẽ cũng sẽ là từ sớm nhất đến mới nhất. Bar graphs, pie charts, etc được tổ chức theo nhiều cách khác nhau và vì vậy bạn cần quyết định cách tổ chức của từng thứ.

 

Báo cáo của bạn nên kết thúc bằng một hoặc hai câu tóm tắt báo cáo của bạn hoặc rút ra một kết luận có liên quan.

 

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu được IELTS Thư Đặng tổng hợp tại thư mục: http://ielts-thudang.com/download

Trân trọng cảm ơn các bạn!

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều nguồn tài liệu khác ở các thư mục của Website:

IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!


" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,

IELTS THƯ ĐẶNG


 ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi