Writing task one: pie charts [ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI CHI TIẾT, CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ CẢI THIỆN ĐIỂM IELTS CỦA BẠN]

Bạn sẽ được cung cấp một hoặc nhiều biểu đồ hình tròn. Nhiệm vụ của bạn là mô tả thông tin được đưa ra trong biểu đồ bằng cách viết một báo cáo 150 từ. Bạn không được yêu cầu đưa ra ý kiến ​​của mình. Bạn nên dành khoảng 20 phút cho nhiệm vụ.

Những gì bạn cần thể hiện trong bài pie charts:

 • mô tả khách quan một số thông tin đồ họa
 • So sánh và đối chiếu
 • báo cáo về một chủ đề mạo danh mà không sử dụng ý kiến
 • sử dụng ngôn ngữ mô tả đồ thị

 ​IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


Writing task one: pie charts

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI CHI TIẾT, CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ CẢI THIỆN ĐIỂM IELTS CỦA BẠN:

Bạn sẽ được cung cấp một hoặc nhiều biểu đồ hình tròn. Nhiệm vụ của bạn là mô tả thông tin được đưa ra trong biểu đồ bằng cách viết một báo cáo 150 từ. Bạn không được yêu cầu đưa ra ý kiến ​​của mình. Bạn nên dành khoảng 20 phút cho nhiệm vụ.

Những gì bạn cần thể hiện trong bài pie charts:

 • mô tả khách quan một số thông tin đồ họa
 • So sánh và đối chiếu
 • báo cáo về một chủ đề mạo danh mà không sử dụng ý kiến
 • sử dụng ngôn ngữ mô tả đồ thị

 

Sample task

You should spend about 20 minutes on this task.

Write a report for a university lecturer describing the information in the graphs below.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Nhiệm vụ của bạn:

Hoàn thành nhiệm vụ một bài tập viết báo cáo ở trên. Chỉ dành 20 phút. Sau đó, hãy xem hướng dẫn và câu trả lời mẫu bên dưới.

Hướng dẫn làm bài:

Báo cáo có cấu trúc phù hợp không?

 

 • Bạn phải thực hiện bài viết đầy đủ cấu trúc có phần mở đầu, phần thân và phần kết luận hay không?
 • Nó có bao gồm các từ liên kết để làm cho bài viết gắn kết trong các câu và đoạn văn không?

Báo cáo có sử dụng ngữ pháp và từ vựng phù hợp không?

 • Nó có bao gồm nhiều loại cấu trúc câu không?
 • Nó có bao gồm một loạt các từ vựng thích hợp không?

Báo cáo có đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ không?

 • Nó có đáp ứng các yêu cầu về giới hạn từ không?
 • Nó có mô tả toàn bộ đồ thị một cách đầy đủ không?
 • Nó có tập trung vào các xu hướng quan trọng được trình bày trong thông tin đồ họa không?

Bây giờ đọc bài mẫu sau đây. Nó tuân theo các nguyên tắc tốt như thế nào?

Sample answer

The pie charts compare the highest level of education achieved by women in Someland across two years, 1945 and 1995. It can be clearly seen that women received a much higher level of education in Someland in 1995 than they did in 1945.

 

In 1945 only 30% of women completed their secondary education and 1% went on to a first degree. No women had completed post-graduate studies. This situation had changed radically by 1995. In 1995, 90% of women in Someland had completed secondary education and of those, half had graduated from an initial degree and 20% had gone on to postgraduate studies. At the other end of the scale we can see that by 1995 all girls were completing lower secondary, although 10% ended their schooling at this point. This is in stark contrast with 1945 when only 30% of girls completed primary school, 35% had no schooling at all and 35% only completed the third grade.

 

In conclusion, we can see that in the 50 years from 1945 to 1995 there have been huge positive developments to the education levels of women in Someland.

 

Ý kiến của giáo viên:

“Cấu trúc báo cáo rõ ràng và được tổ chức tốt với phần mở đầu, phần thân và phần kết luận. Thí sinh sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp và từ vựng để bài viết không bị lặp lại. Về yêu cầu nhiệm vụ, báo cáo đáp ứng giới hạn từ. Mặc dù thí sinh không bao gồm tất cả các con số được trình bày trong biểu đồ, nhưng câu trả lời phản ánh chính xác nội dung của tài liệu đồ họa và gây ấn tượng mạnh mẽ về xu hướng thay đổi trong giáo dục của phụ nữ, đó là điểm chính của việc so sánh những người cụ thể. các biểu đồ. Do đó, câu trả lời mẫu ở trên là một câu trả lời rất hay. "

Các chiến lược để cải thiện điểm IELTS của bạn

Lựa chọn thông tin

Khi hoàn thành nhiệm vụ này, điều quan trọng là bạn phải mô tả đầy đủ tất cả các thông tin đồ họa được đưa ra. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên ghi chú mọi chi tiết. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ có quá nhiều thông tin để bạn đề cập đến từng con số. Do đó, bạn sẽ cần phải tóm tắt biểu đồ trong các phân đoạn có ý nghĩa. Nói cách khác, bạn sẽ mô tả các xu hướng quan trọng trong báo cáo của mình.

Cấu trúc báo cáo

Như trong nhiệm vụ biểu đồ đường, báo cáo của bạn phải được cấu trúc đơn giản với phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Các thì nên được sử dụng một cách hợp lý.

Sử dụng hai câu mở đầu tiêu chuẩn để giới thiệu biểu đồ hoặc đồ thị và báo cáo của bạn. Những câu mở đầu này nên tạo thành đoạn đầu tiên. Câu người ta nên xác định biểu đồ nói về cái gì, đó là ngày tháng, vị trí, những gì được mô tả trong biểu đồ, v.v.

Ví dụ:

The pie charts compare the highest level of education achieved by women in Someland across two years, 1945 and 1995.

Lưu ý rằng trong biểu đồ đường đơn, chúng ta đã nói rằng "biểu đồ hiển thị" nhưng với hai biểu đồ, chúng ta có thể nói chính xác hơn là "so sánh biểu đồ hình tròn".

 

Lưu ý thì được sử dụng. Mặc dù nó mô tả thông tin từ quá khứ, nhưng biểu đồ lại hiển thị thông tin trong thời điểm hiện tại.

Lưu ý rằng câu mở đầu mẫu không chỉ sao chép các từ được sử dụng trên tài liệu đồ họa. Các câu được sao chép sẽ không được giám khảo đánh giá và vì vậy bạn lãng phí thời gian của mình để bao gồm chúng.

Câu hai (và có thể ba) có thể tổng hợp xu hướng chung.

Ví dụ:

It can be clearly seen that women received a much higher level of education in Someland in 1995 than they did in 1945.

Chú ý thì Quá khứ đơn được sử dụng. Ở đây chúng ta đang nói về những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Phần nội dung của báo cáo sẽ mô tả chi tiết biểu đồ hoặc các biểu đồ. Bạn sẽ cần phải quyết định trình tự rõ ràng và hợp lý nhất để trình bày tài liệu. Trong trường hợp này, tốt nhất là bạn nên xem qua từng biểu đồ một.

Lý tưởng nhất là báo cáo của bạn nên kết thúc bằng một hoặc hai câu tóm tắt báo cáo của bạn hoặc rút ra một kết luận có liên quan.

So sánh và đối chiếu

Một âm tiết:

Các tính từ có một âm tiết tạo thành các từ so sánh và so sánh nhất của chúng như sau:

Positive

Comparative

Superlative

cheap

cheaper

cheapest

large

larger

largest

bright

brighter

brightest

Exceptions:

 

 

good

better

best

bad

worse

worst

 

Hai âm tiết:

Một số tính từ có hai âm tiết tạo thành từ so sánh và so sánh nhất của chúng như sau:

Positive

Comparative

Superlative

pretty

prettier

prettiest

happy

happier

happiest

Although some can form their comparatives and superlatives like this:

striking

more striking

most striking

Although some can form their comparatives and superlatives like this:

common

more common

most common

clever

more clever / cleverest

most clever / cleverest

 

Ba hoặc nhiều âm tiết:

Tất cả các tính từ có ba âm tiết trở lên tạo thành các từ so sánh và so sánh nhất của chúng như sau:

Positive

Comparative

Superlative

attractive

more attractive

most attractive

profitable

more profitable

most profitable

expensive

more expensive

most expensive

 

Bài tập:

Các dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ này là gì:

Positive

Comparative

Superlative

accurate

……………………………

……………………………

useful

……………………………

……………………………

convenient

……………………………

……………………………

correct

……………………………

……………………………

dangerous

……………………………

……………………………

happy

……………………………

……………………………

likely

……………………………

……………………………

modern

……………………………

……………………………

new

……………………………

……………………………

possible

……………………………

……………………………

probable

……………………………

……………………………

 

Mô tả một phần của biểu đồ

Starting with the adjective:

The highest

The greatest

The lowest

The most

A significant

The smallest

The largest

percentage of

proportion of

number of

women

cars sold

holiday makers

are employed in the X category

are red

come from Spain

 

Starting with the subject:

Red is the

Professional is the

Spain is the

most

second/third most

least

popular

prevalent

common

car colour

employment category

holiday destination

 

Mô tả hai phần của biểu đồ

Starting with the adjective:

 

As many

Twice as many

Three times as many

Not as many

red cars

women

holiday makers

are sold

are employed in X

come from X

as …

More

Far more

Much more

Many more

A lot more

Substantially more

Considerably more

Significantly more

Slightly more

Fractionally more

than

 

Starting with the adjective:

Blue cars are

Women are

Spain is

as

quite as

just as

nearly as

almost as

not as

common

popular

prevalent

as…

more

much more

far more

substantially more

considerably more

slightly more

fractionally more

less

much less

far less

considerably less

fractionally less

women

cars sold

holiday makers

than

 

 

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu được IELTS Thư Đặng tổng hợp tại thư mục: http://ielts-thudang.com/download

Trân trọng cảm ơn các bạn!

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều nguồn tài liệu khác ở các thư mục của Website:

IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!


" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,

IELTS THƯ ĐẶNG


 ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi